Schrack Technik BH d.o.o., Mostar

ISO Certifikat

Okoliš i održivost

Naš rad uzrokuje potrošnju energije i resursa i opterećuje ma kako maloj mjeri vodu tlo i zrak oko nas. Da bi se ovi utjecaj držio minimalnim zacrtali smo slijedeće linije našeg dnevnog djelovanja.

Zaštita okoliša kao odogovornost uprave i pojedinca

Svaki pretpostavljeni prenosi svojim aktivnim primjerom i djelovanjem smjernice o očuvanju okoliša preko osvješćivanja i motiviranja suradnika kojima je pretpostavljen.

Proizvoditi održivom efikasnošću

To znači za nas da resurse korisitmo što je štedljivije moguće i nastojimo izbjegavati generiranje otpada, emisije plinova i buke kad god je to moguće. Našim novim proizvodima dajemo doprinos izbjegavanju korištenja neobnovljivih izvora energije i time reduciramo opterećenje okoliša s CO2.

Otovrenost prema trećima

Otvorenim informacijama o svim temama iz očuvanja okoliša izgrađujemo povjerenje prema suradnicima, strankama, javnim tijelima i medijima.

Držanje zakonskih propisa

Držimo se zakonskih propisa kao naših internih minimalnih  standarda. Gdje god je to moguće nastojimo ostvariti više od zakonom traženog.

Stalno poboljšanje

U okviru naših proizvodnih mogućnosti nastojimo se stalno poboljšavati, kako u očuvanju okoliša tako i u svim ostalim područjima djelovanja, u težnji smanjenja našeg utjecaja na opterećenje okoliša.

Ocjenjivanje djelovanja i naših aktivnosti prema okolišu

Određujemo i ocjenjuemo trenutni i budući utjecaj svakog našeg djelovanja ili pothvata i to u utjecaju na vodu, tlo i zrak.

Predbriga

Kako bi se u slučaju nezgode smanjio mogući štetni utjecaj na okoliš razradili smo mjere kojima osiguravamo brze i odgovarajuće reakcije svih uključenih i odnosećih osoba.

Upravljanje kvalitetom ISO 9001

Zadatak koji smo primitkom ovog certifikata preuzeli je pridržavanje dokumentiranih procesa i njihovo permanentno razvijanje.

Osam je područja kvalitete o kojima se brinemo:

 

  • Orijentacija prema strankama
  • Odgovornost za vođenje
  • Uključenje dodijeljenih osoba
  • Procesom orijentirano djelovanje
  • Sustavno orjentirano djelovanje upravljanja
  • Permanento poboljšavanje
  • Djelovanje orjentirano na rješavanje predmeta
  • Razvoj odnosa s dobavljačima na obostranu korist

 

 

 

Upravljanje okolišom / Schrack Technik

Neka sunce radi za Vas!

Fotonapon: Štednja kroz sunce

Tko se želi odgovorno ponašati prema okolišu koristeći pri tome obnovljive izvore energije?. 

više o

Upravljanje okolišem: ISO14001

Internacionalna norma ISO14001 za upravljanje okolišem obuhvaća širom svjeta priznate i formulirane zahtjeve o odnosu prema okolišu.

Glavno njezino težište je u permanentnom procesu poboljšavanja kao sredstvu za dostizanje definrianog cilja poduzeća u odnosu poduzeća prema okolišu.