Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
  • Fotonapon & Pohrana energije

Osnove o fotonaponskoj ćeliji i fotonaponskom modulu
Osnove o fotonaponskoj ćeliji i fotonaponskom modulu

Za upoznati način rada fotonaponskih modula izabrali smo put „bez formula“. Fotonaponski modul je dovoljno poznavati na...