Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
  • Fotonapon & Pohrana energije

    Pouzdan rad naših projekata je najbolja reklama.

    Poslužite se bazom znanja na ovoj stranici i uvjerite se u našu kompetentnost

Osnove o fotonaponskoj ćeliji i fotonaponskom modulu
Osnove o fotonaponskoj ćeliji i fotonaponskom modulu

Za upoznati način rada fotonaponskih modula izabrali smo put „bez formula“. Fotonaponski modul je dovoljno poznavati na...

Baterija u otočnom fotonaponskom sustavu
Baterija u otočnom fotonaponskom sustavu

Baterija je izvedena u VRLA (engl. Valve Regulated Lead Acid) tehnologiji. To znači da se radi o olovnim baterijama koje...

Fotonapon za sve kombinacije
Fotonapon za sve kombinacije

Jasno je da će svi koji su ugradili manji ili veći fotonaponski sustav, prije ili kasnije posegnuti za dodatnom ponudom...

Schrackovi MPPT regulatori i nadzornici
Schrackovi MPPT regulatori i nadzornici

MPPT nadzornik regulatora punjenja pomoću kojega se može zaviriti u vrijednosti pojedinih parametara uređaja u radu...

Za dug život Li-ion baterija
Za dug život Li-ion baterija

Suvremena praksa nudi mnogo u kombiniranju optimalne zaštite skupih baterija i sigurnog funkcioniranja uređaja.

Jednostavni Li-Ionski otočni sustavi
Jednostavni Li-Ionski otočni sustavi

Komercijalno dostupna litij ionska baterija ima moćnu gustoću spremljene energije od 120 Wh/kg, dok olovna ima svega 40Wh/kg.

Punjenje, pražnjenje i kontrola baterije
Punjenje, pražnjenje i kontrola baterije

Sustav mora biti tako opremljen da uređaji kojima se baterije pune mogu pratiti i temperaturu baterije i temperaturu okoline.