Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
 • Schrackovi MPPT regulatori i nadzornici

  Schrackovi MPPT regulatori i nadzornici

  MPPT nadzornik regulatora punjenja pomoću kojega se
  može zaviriti u vrijednosti pojedinih parametara uređaja
  u radu. Nadzornik se spaja na regulator punjenja preko...

U prethodnim nastavcima serije iscrpno smo vas upoznali s olovnim i litij-ionskim baterijama (Litij-ionske baterije, Za dug život Li-ion baterija, Baterija u otočnom fotonaponskom sustavu, Jednostavni Li-Ionski otočni sustavi, Baterije u plovilu/vozilu, Punjenje, pražnjenje i kontrola baterije)  tvrtke VICTRON ENERGY koje se primjenjuju u fotonaponskim otočnim sustavima SCHRACK TECHNIK.
Riječ je o zaokruženim tehničkim rješenjima koja nude dvije vrste baterija za pohranu električne energije, ovisno o namjeni i svojstvima sustava. Kako se tehnologija brzo razvija, tijekom trajanja naše serije dogodila su se poboljšanja s kojima su MPPT regulatori punjenja baterija i nadzorni uređaji ostvarili značajan tehnološki napredak. Ovdje nećemo iznova opisivati sustave ni teorijske osnove samih regulatora. Objavljujemo samo detalje koje nije teško povezati s ranije objavljenim sustavima. Ako pratite ovu seriju, neće vam biti teško prelistati prethodne nastavke i prepoznati konfiguracije i primjere koji s novim uređajima nude detaljniju kontrolu, a time i bolju zaštitu fotonaponskih sustavava.

Nadzornik MPPT regulatora punjenja

Slika 1.: Spoj MPPT regulatora punjenja i MPPT nadzornika

U prethodnim nastavcima upoznali smo Victron Energy regulatore punjenja MPPT 75/15 i MPPT 100/50 u Micro, Mini i Midi konfiguracijama otočnih fotonaponskih sustava.
Ugrađeni u sustav, ovi uređaji rade samostalno, ali imaju skromne mogućnosti prikazivanja stanja preko 3 LED pokazivača.
Zbog toga je osmišljen novi MPPT nadzornik regulatora punjenja pomoću kojega se može zaviriti u vrijednosti pojedinih parametara uređaja u radu.
Nadzornik se spaja na regulator punjenja preko VE.direct kabela koji na obje strane ima VE.direct utikač (vidi sliku 1.). Kabel se naručuje posebno. Nadzornik na sebi ima nekoliko tipki i pokazivač.
Pomoću tipki možete pregledavati: trenutnu snagu koju proizvode priključeni fotonaponski moduli, napon modula, struju koja ide u bateriju, napon baterije, ukupno proizvedenu energiju u tom danu (do trenutka gledanja). Omogućen je i uvid u stanje regulatora - udarno punjenje, apsorpcijsko punjenje, održavanje, dojava greške i isključenja). Zaista mnogo...
Za uređaje koji imaju stabilizirani DC izlaz za DC trošila može se vidjeti i trenutna izlazna struja.
Najnovija verzija uređaja omogućuje i pregled rada uređaja tijekom zadnjih 30 dana.
Pomoću nadzornika moguće je promijeniti i tvornički podešene parametre samog MPPT regulatora. To je važno za bolju prilagodbu MPPT regulatora nekoj konkretnoj bateriji - podešavanjem parametara naponskih razina punjenja prema podacima proizvođača baterije. Potrošnja MPPT nadzornika je svega 4mA.

Tablica 1.: MPPT regulatori punjenja s ulaznim naponom do 150V

Tablica 1.: MPPT regulatori punjenja s ulaznim naponom do 150V

Kućište za montažu MPPT nadzornika i BMV nadzornika

U trenutku montaže sustava često se postavlja pitanje kako i gdje ugraditi nadzornik. Može se ugraditi i u neki postojeći razdjelnik ili ćemo ga ugraditi na lako dohvatljivo i dobro vidljivo mjesto. Za jednostavnu zidnu montažu osmišljeno je plastično kućište po mjeri MPPT nadzornika regulatora punjenja. Isto kućište možete primijeniti i za BMV nadzornik baterija o kojemu smo pisali u nekoliko navrata. Pomislite samo na izrezivanje kružnog otvora u nekom razdjelniku s metalnim vratima - a potom pogledajte sliku 2. Prednosti pripremljenog zidnog kućišta odmah su vidljive i razumljive.

Slika 2.: Kućište pripremeljno za MPPT nadzornik regulatora punjenja i BMV nadzornik baterija

Slika 2.: Kućište pripremeljno za MPPT nadzornik regulatora punjenja i BMV nadzornik baterija

Bluetooth VE.direct sučelje

Umjesto montaže MPPT nadzornika regulatora punjenja baterije, očitanje podataka koje se nalazi na VE.direct informacijskoj sabirnici regulatora punjenja moguće je i preko mobilnog telefona.
Bluetooth sučelje spaja se na VE.direct priključak regulatora punjenja i potom se na mobilnom telefonu, preko bluetooth bežične veze, potraži regulator punjenja.
Kad telefon prepozna regulator punjenja, podaci iz regulatora su dostupni na zaslonu telefona (slika 3.).
Programska aplikacija za telefon je besplatna, a bluetooth sučelje ne košta više od plastične kutije! Ovim sučeljem moguće je na zaslonu telefona dobiti podatke i s nekoliko regulatora punjenja.
Ako se bluetooth sučelje priključi na VE.direct utičnicu BMV nadzornika baterija, opisanog u ranijim nastavcima serije, tada i s BMV nadzornika baterije možemo očitati podatke na zaslonu telefona. Nova generacija autonomnih izmjenjivača ima također VE.direct sučelje. To znači da zaista imamo ckelokupno stanje modula, baterije i izmjenjivača našeg fotonaponskog sustava na dlanu. Dostupne su aplikacije za iOs i za Android operativne sustave mobilnih telefona.
VE.direct priključak je moguće spojiti i na osobno računalo preko VE.direct–USB kabela. Na osobno računalo se postavi besplatna aplikacija i može se nadgledati stanje uređaja u radu!

Slika 3.: Mogućnost komunikacije pametnog telefona s regulatorom punjenja.

Slika 4.: Spoj VE.direct sučelja na izmjenjvaču s osobnim računalom preko VE.direct-USB kabela

Slika 5.: MPPT 150/70-Tr - elementi novog niza MPPT regulatora punjenja baterije.

Novi elementi niza MPPT regulatora punjenja baterija

Slika 5.: MPPT 150/70-Tr - elementi novog niza MPPT regulatora punjenja baterije

 

 

Već smo spomenuli da smo dosad u sustavima upoznali Victron Energy MPPT regulatore punjenja:

 • MPPT 75/15 (za jedan modul u Micro 1 sustavu),
 • MPPT 100/50 (za 4 modula u Mini 4 sustavu) i
 • MPPT 150/85 (za 18 modula u Maxi 18 sustavu).

Niz MPPT regulatora je dopunjen novim uređajima kako pokazuje tablica 1. na početku ovog članka.
Svi modeli iz tablice 1. imaju ulazni napon do 150 V i omogućuju spajanje do 3 modula u seriju.
Osim toga, ti modeli imaju i informacijsku priključnicu VE.direct.
Uz pomoć uređaja iz tablice 1. presložili smo i naše tablice gotovih konfiguracija sustava.
Nećemo ovdje ulaziti u detalje tablica, već ćemo ih zbog cjelovitosti navesti kao tablice 2., 3., 4., 5. i 6.

Sva potrebna objašnjenja i detalji izvedbe pojedinih modela već su opisani u ranijim članicima naše serije o otočnim sustavima. Ipak, važno je znati da je uveden novi sustav Midi 12 s MPPT regulatorom punjenja iz novog niza, dok je u sustavu Maxi 18 povećan kapacitet baterije jer je uveden snažniji MPPT regulator punjenja baterije iz nove serije.

Tablica 2.: Upareni otočni fotonaponski sustavi - broj modula, snaga FN polja i punjači....

Tablica 2.(gore): Upareni otočni fotonaponski sustavi - broj modula, snaga FN polja i punjači....

Tablica 3.: Upareni otočni fotonaposki sustavi: provjera kapaciteta baterije

Tablica 3. (gore): Upareni otočni fotonaposki sustavi: provjera kapaciteta baterije

Tablica 4.: Upareni otočni fotonaponski sustavi - provjera struje punjenja baterije

Tablica 4. (gore): Upareni otočni fotonaponski sustavi - provjera struje punjenja baterije

Tablica 5. (gore): Upareni otočni fotonaponski sustavi - maksimalna trajna snaga trošila i izbor izmjenjivača

Tablica 5. (gore): Upareni otočni fotonaponski sustavi - maksimalna trajna snaga trošila i izbor izmjenjivača

Tablica 6.: Upareni otočni fotonaponski sustavi - komponente.

Tablica 6. (gore): Upareni otočni fotonaponski sustavi - komponente.

Iako tablice 2., 3., 4., 5. i 6. zaista izgledaju pomalo zastrašujuće, one se svode na jednostavan princip prikazan na slici 6 (DOLJE). Onoliko snage modula koliko imamo na krovu, toliku snagu trošila smijemo trošiti dnevno - tijekom 2,5 h.
Dakako, slika je namijenjena radu sustava ljeti, dok zimi (približno od listopada do ožujka) napajanje trošila iste snage može biti i upola kraće, jer je i izloženost FN modula suncu bitno kraća. Sve ostalo već je rečeno u ranijim nastavcima!
U sljedećem nastavku serijala priredit ćemo vam još neke zanimljivosti, npr. već najavljeni Color control nadzorni pokazivač, kao i sklop za razdvanjanje otočnih sustava od javne mreže. A potom dolaze na red vaše konstrukcije i ostvarena rješenja. I toga se već podosta nakupilo!

Slika 6.: Princip uparenja komponenata otočnih fotonaponskih sustava SCHRACK TECHNIK

Slika 6.: Princip uparenja komponenata otočnih fotonaponskih sustava SCHRACK TECHNIK

Priredio Josip Zdenković

05/2016

Ukoliko imate dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte:

Semir Badžak
s.badzak(at)schrack.ba

Pretraživali ste prema ovim riječima: Victron Energy, baterija, akumulator, punjenje baterije, punjenje akumulatora, regulator punjenja baterije, MPPT, Victron regulator, VE.direct kabel, regulator punjenja akumulatora, BMV nadzornik baterije