Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
 • SAT sustavi

Tehnički preduvjeti za projektiranje jednog novog satelitskog sustava

Slijedeći odgovori na donja pitanja pomoći će nam pri projektiranju vašeg sustava za distribuciju satelistskih signala.

 • Za koliko i koje satelite bi trebao biti projektiran sustav (npr. Astra, Eutelsat,…)?

    (Opaska: Jedna ili više antena u sustavu, ovisno o željenoj kombinaciji satelita.)

 • Koji se tip instalacije traži (npr. zidna montaža, samostojeći stup, krovna montaža, montaža na ravni krov)
 • Zahtjev za dodatnim antenama: DVB-T, FM radio (na istom stupu?)
 • Duljina koaksijalnog kabela od LNB-a do prve distribucijske točke (multiswitch)
 • Duljina koaksijalnog kabela od druge do daljnjih distribucijskih točaka (sustav s više korisnika)
 • Duljina kabela između svake razdjelne točke (multiswitch, kaskada) i odgovarajućih SAT priključnica
 • Broj satelitskih priključnica
 • Razdioba signala u jednostruku ili višestruku utičnicu (3- ili 4-struka utičnica)
 • Postoji li blok shema sustava

Primjer jednog dijagrama:

Sve duljine kabela, opisane u točkama 4 do 6, moraju biti specificirane. Također, navedene su i utičnice s 3-strukom i 4-strukom distribucijom satelitskog signala..

Primjer s 1 satelitskim prijemnikom, ulazom za zemaljski signal i kaskadnim elementom

Primjer s 2 satelitska prijemnika i ulazom za zemaljski signal

SAT antene

Parabolična antena, SAT zrcalo ili kako je uobičajeno zvati satelitski tanjur, je jedna od najvažnijih komponenti u satelitskoj prijemnoj tehnici koja utječe na prijem. Vrlo slabi satelitski signali (geostacionarni sateliti se nalaze na visini od oko 36 km iznad zemljine površine) se odašilju u frekvencijskom području od 11 – 12 GHz prema zemlji. Satelitska antena reflektira te slabe signale u točku gdje se nalazi pričvršćen LNB (prijemna glava), a tamo se onda taj signal dalje obrađuje.

Važniji kriteriji za kvalitetu su:

 • Ista razina preciznosti, točnost forme, jednolična površina
 • Materijali: aluminij, čelik
 • Veličina: ovisna o mjestu postavljanja, uzeti rezerve zaslučajeve lošeg vremena, vlastita ili grupna uporaba, izloženost vjetru

Primjer: Jedna antena promjera 85 cm (0,567 m²) ima dvostruko veću površinu od antene promjera 60 cm (0,283 m²) pa su time njene performanse (logaritamski) na LNB-u povećane za 3dB!

 • Dostupne u više boja: bijela, siva, crvena
 • Stabilni reflektorski rub kao i odvojena montaža sprijeda
 • Stabilna, sklopiva ruka s vođenjem kabela
 • Masivni učvrščivaći za stup u dvije točke, jednostavno rukovanje (pričvršćenje) leptir-maticama
 • Prihvat LNB jedinice (aluminij/plastika) proširiv za prihvat većeg broja LNB jedinica

Namještanje položaja antene - azimut i elevacija:

Azimut je smjer kompasa (otklon od južne osi 180°) satelita mjeren u stupnjevima (npr.: 19,2° istočno za ASTRU i 13,0° istočno za EUTELSAT / Hot Bird). Elevacija je kut pod kojim se određeni satelit nalazi iznad horizonta. Obje vrijednosti su ovisne od položaja mjesta stanovanja odnosno od izabranog satelita. Na web stranicama željenog satelitskog davatelja možete pronaći tablice (u ovisnosti od mjesta prijema), sa svim traženim vrijednostima.

LNB-ovi

Naš univerzalni LNB/LNC (Low Noise Block/Low Noise Converter) iskazuje visoka pouzdanost i vrhunska tehnologija. Frekvencijsko područje djelovanja 10,70 do 12,75 GHz. LNB se učvršćuje u žarištu tanjura te tako prima reflektirane signale sa satelita. LNB pretvara te signale u električne i pojačava ih do 100.000 puta. Ti se signali pretvaraju u frekvencijsko područje 950 do 2150 MHz koje satelistski prijemnik onda može dalje obrađivati. U ponudi su single-, twin-, quad- i octo LNB-ovi (priključuju se izravno na prijemnik ili multiswitch), a tzv. Quattro LNB se mora priključiti na poseban multiswitch.

 • Single: za izravan priključak na jedan prijemnik
 • Twin: za izravan priključak na dva prijemnika
 • Quad: za izravan priključak na četiri prijemnika
 • Octo: za izravan priključak na osam prijemnika
 • Quattro: ovaj LNB se može priključiti samo preko posebnog multiswitch-a (više korisnika u jednom sustavu).

Zbog toga što Quad- i Quattro-LNB imaju po 4 priključaka vrlo lako ih je zamijeniti. Razlikovati ih je moguće ako pogledamo natpis na njihovim priključcima.

 • Quad LNB: ovdje nema oznaka na priključcima, jer su svi jednaki (4 izlaza na prijemnik).
 • Quattro LNB: četiri izlaza su označeni sa H-H, H-L, V-L, V-H.

Molimo pripazite na redoslijed priključaka. Te su oznake jednake na izlazima LNB-a kao i na ulazima multiswitch-a. Naši LNB-ovi su namijenjeni za standardni prihvat na nosač 40 mm. Na svakom LNB-u je ugrađena i zaštita od vremenskih utjecaja. Svakako preporučujemo primjenu koaksijalnih utikača metodom kompresije (stiskanja).

LNB-ovi na internet trgovini

Nosači

Za savršenu instalaciju SAT sustava potreban je visoko kvalitetan matarijal. Ekstremni vremenski uvjeti kao što su vrlo jake kišei snjegovi, mogu prouzročiti privremeni utjecaj na kvalitetu prijema signala. Takve prilike su privremene i brzo prođu. Dok npr. jake oluje ili vjetrovi mogu prouzročiti trajne mehaničke promjene na poziciju SAT antene. Zbog toga se mora pripaziti na dimenzioniranje svih važnih dijelova sustava kao i pozicioniranje same antene (s mogućom zaštitom od vjetra).

Veličina antene određuje otpornost na vjetar, a time i sva učvršćenja potrebna za stabilnost takvog sustava. Bilo da se radi o materijalu od aluminija ili vruće cinčanog čelika, svaki nosač je toliko čvrst i stabilan kao i njegovo vijčano učvršćenje!

 

Najčešći načini montaže:

 • Zidni nosač
 • Montaža na stup
 • Montaža na krovne grede
 • Montaža na stalak ravnog krova

Nosači na internet trgovini

Multiswitch-evi

Za spajanje više korisnika (npr. 4, 8, 16 ili više komponenata u kaskadi) s jednog ili više dijeljenih Quattro LNB-a (priključenih na jedan ili više satelitskih tanjura) služi multiswitch kao razdjelnik satelitskog signala (DVB-S) na sve SAT prijemnike. Koristi se i kao razdjelnik zemaljskih signala (DVB-T) korisnicima preko koaksijalnog kabela.

Prijenosna tehnologija za radio i televizijske programe:

 • DVB-S Digital Video Broadcast - Satellite (satelitska TV)
 • DVB-C Digital Video Broadcast - kabel (isto kao i CATV =Cable television - kabelska TV)
 • DVB-T Digital Video Broadcast - Terrestrial (zemaljska TV)

Polarizacijski i frekvencijski pojasevi:

 • Vodoravna polarizacija, gornje frekvencijsko područje(visoki pojas) 11.7 – 12.75 GHz, donje frekvencijsko područje(niski pojas) 10.7 – 11.7 GHz
 • Okomita polarizacija, gornje frekvencijsko područje (visokipojas) 11.7 – 12.75 GHz, donje frekvencijsko područje(niskik pojas) 10.7 – 11.7 GHz

Signali:

 • 14 V / 18 V: kriterij za preklapanje između okomite i vodoravne polarizacije
 • 22 kHz: kriterij za preklapanje između niskog i visokog pojasa
 • DiSEqC: prošireni kriterij (protokol) za preklapanje između različitih satelitskih pozicija

MULTISWITCH-EVI NA INTERNET TRGOVINI

Katalog SAT LINE