Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
 • Parapetni kanali

  Namijenjeni za ugradnju električnih i telekomunikacijskih kabela, kao i za ugradnju standardnih i modularnih elemenata iz programa VISIO 50 i VISIO 45.

Parapetni kanal PK 90x55

 • Predviđen za instalaciju modularnih aparata 45x45 ili 45x22.5mm.
 • Za odvajanje strujnih krugova moguće je koristiti pregradu PEKE 60. Po potrebi moguće je naručiti pregradu koja je obložena metalnom folijom i koja služi za zaštitu informatičkih krugova od smetnji. 
 • Maksimalan broj modularnih uređaja koji se mogu montirati jedan pored drugog je tri. Kad se montira više uređaja potrebno je postaviti 5 cm poklopca između grupa uređaja da bi ih se dodatno učvrstilo.
 • Za završnu instalaciju modularnih uređaja nema potrebe za ugradnjom bilo kakvih poklopaca. Poklopac se odreže na potrebnu duljinu i stavi uz uređaj.

Pribor za parapetni kanal PK 90x55

Kat broj: BHPEKE60--

Pregrada (duljine 2m) unutar parapetnog kanala PK

Naruči sad 

 

Kat broj: BHQS4545HB

Schucko utičnica 16A/250V vijčane stezaljke, 2M, bijela

Naruči sad

Kat. broj: BHQS4545BB

Schuko utičnica 16A/250V vijčane stezaljke, 2M, crvena 

Naruči sad 

Kat broj: HSEMD01W1F

Nosač za 1 modul, 45x22,5mm, ravan izvod, RAL9010

Naruči sad

Kat broj: HSEMD02W2F

Nosač za 2 modula, 45x45mm, kosi izvod, RAL9010 

Naruči sad

Parapetni kanal PK 110x70

 • Namijenjen za ugradnju električnih i telekomunikacijskih kabela, kao i za ugradnje serije VISIO 50 ili bilo kojeg uređaja visine 80mm za montažu u kutiju fi60 .
 • Za montažu uređaja u kanal potrebno je koristiti montažnu kutiju BHKPPKHB-- koja se montira na dno kanala.
 • Prilikom montaže uređaja VISIO 50, potrebno je prije ugradnje ukrasnog okvira postaviti prilagodni okvir BH8450....
 • Za montažu modularnih uređaja serije VISIO 45 dimenzija 45x45mm ili 45x22.5mm, potrebno je koristi adaptere za montažu od 2M ili 4M.
 • Pojedine linije unutar kanala mogu biti elektromagnetski odvojene koristeći zaštitni kanal koji se pričvrščuje u parapetni kanal.