Schrack Technik BH d.o.o., Mostar

LS/FI Kombinirana zaštitna sklopka 3+N

Prednosti

LS/FI Kombinirana zaštitna sklopka 3+N
LS/FI Kombinirana zaštitna sklopka 3+N
  • Tip A (reagira i na pojavu pulsirajućih istosmjernih diferencijalnih struja koje nastupaju iznenada ili polaganim rastom)
  • Mogućnost priključka sa obje strane 
  • Naponski neovisna 
  • Mogućnost prigradnje pomoćnog kontakta 
  • Svaki pol opremljen je priključkom za vilčastu sabirnicu i vodič do 25mm2
  • Zaštita od krivog ožičenja 
  • Indikator položaja kontakta. zatvoreni/otvoreni (crveno/zeleno)
  • Indikator isklopa: ručno/električki (bijelo/plavo)

KUPI U INTERNET TRGOVINI

Preuzmite brošuru