Schrack Technik BH d.o.o., Mostar

Stubišni automat VOWA

 • Upozorenje pred isklop
 • Mogućnost resetiranja
 • Funkcija uštede energije
 • Moguće biranje načina rada
  impulsne sklopke
 • Tiho preklapanje
 • Visoki kapacitet preklapanja, vršna struja do 80 A (20 ms)
 • Automatsko prepoznavanja 3/4 vodiča
 • Opterećenje signalnih lampica
  do 100 mA
 • Širina 17.5 mm
 • Instalacijski dizajn

Funkcije stubišnog automata VOWA

Elektronski stubišni automat s upozorenjem pred isklop. Kontrolni ulaz dopušta priključak tipkala s ukupnim opterećenjem signalnih lampica do 100 mA i omogućuje spajanje strujnih krugova sa 3- ili 4-vodiča. Automat se može resetirati (ponovno pokrenuti) spojenim tipkalom i isključiti dugim pritiskom na tipkalo (funkcija uštede energije) . "Pumpanje" tipkala (uzastopno brzo stiskanje) će produžiti namješteno vrijeme do maksimalno 60 min. Ovisno o izvedbi, moguće je izabrati sljedeće načine rada kroz kontrole na zaslonu:

P     impulsna skopka bez vremenske fukcije

0     isklopljen

1     trajno uklopljen (ON)

TW  vremenski automat s upozorenjem pred isklop

Samo kod BZ327360

T    vremenski automat bez upozorenja pred isklop

PN  impulsna sklopka bez napona

Veća efikasnost - stubišnog automata VOWA plus

Dodatni kontrolni ulaz C1-C2 u T i TW režimu, omogućuje upravljanje stubišnim automatima rasvjete sa naponom od 8 do 230V AC/DC. Taj se kontrolni ulaz može koristiti za startanje i resetiranje vremenskog ciklusa. Ne može se koristiti za isključivanje (funkcija uštede energije) niti produženje namještenog vremena. 

Funkcija automatskog vremena (T, TW)

Kada na B1 dovedemo impuls (stisnemo tipaklo), izlazni kontakt R se zatvara (stezaljke L-18) i počinje odbrojavanje namještenog vremena (t). Ukoliko ponovno pritisnemo tipkalo prije isteka namještenog vremena (t), odbrojavanje se resetira i kreće ispočetka (resetiranje u skladu s EN 60669-2-3). Uzastopno brzo stiskanje tipkala vodi produžavanju namještenog vremena za 2, 3 ili više puta do maksimalno 60 minuta. Dugim stiskanjem tipkala (dulje od 2 sek.) poništava se odbrojavanje i relej se isključuje (funkcija uštede energije). U TW režimu automat daje upozorenje pred isklapanje (u skladu s DIN 180-15-2) kratkim blicanjem na 30, 15 i 5 sekundi prije isklopa.

Impulsni režim (P), (PN)

U ovom režimu, svako stiskanje tipkala ima za posljedicu prebacivanje stanja izlaznog kontakta releja R. U režimu P, uvijek kada je napon napajanja prisutan, izlazni kontakt releja R ostaje u položaju "isključeno". U režimu PN, kada dovedemo napon napajanja U, izlazni se kontakt odmah prebacuje u položaj "uključeno" ukoliko je izlazni kontakt R bio u položaju uključeno prije nestanka napajanja. Izlazni se kontakt releja R uključuje (centralno uključivanje), kada se pojavi kratki impuls (2s) na dodatnom kontrolnom ulazu C1-C2. Dulji naponski impuls (2s) isključuje relej R (centralno isključivanje)