Schrack Technik BH d.o.o., Mostar

Subišni automat TIMON

  • Funkcija uštede energije
  • Vremenski raspon 0.5 do 30 min.
  • Tiho preklapanje
  • Visoki kapacitet preklapanja, vršna struja do 80A(20ms)
  • Automatsko prepoznavanje 3-/4- vodiča
  • Opterećenje signalnim lampicama do 100 mA
  • Ugradbena širina 17.5 mm (1 ŠM)
  • Instalacijski dizajn

Funkcije

Elektronski stubišni automat s opcijom produženja vremena (u skladu s EN 60669-2-3). Kontrolni ulaz dopušta priključenje tipkala s ukupnim opterećenjem signalnih lampica do 100 mA i omogućuje primjenu u krugovima sa 3- ili 4-priključna vodiča. Nakon pokretanja radnog ciklusa od cca. 5 sekundi, dugim stiskanjem tipkala (> 2 s) uređaj se može isključiti (funkcija uštede energije).

KUPI U INTERNET TRGOVINI