Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
  • Uklopni satovi i svjetlosne sklopke (luksomati)

    Bilo da tražite analogni, digitalni uklopni sat ili svjetlosnu sklopku (luksomat) na kod nas ćete naći širok izbor vrhunski proizvoda.

Digitalni uklopni satovi

Svi digitalni uklopni satovi imaju i rezervno napajanje koje osigurava nesmetan rad u trenucima ispada mreže i nestanka osnovnog napajanja.

Za godišnje digitalne uklopne satove, kao opciju pripremili smo i dodatnu opremu i pribor kao što je  RC-GNSS (BZT27931--) antena za automatsko podešavanje točnog vremena, datuma, vremena izlaska/zalaska sunca...

Priključkom DCF odnosno GPS antene uklopni sat može se automatski sinkronizirati preko DCF- odnosno GPS-vremenskog signala. Vremenska zona može se individualno namjestiti. Kod ispravnog prijama sinkronizacija slijedi automatski nakon nekoliko minuta. Kod prijama GPS-podataka dodatno se u uklopni sat preuzimaju GPS-koordinate.

DIGITALNI UKLOPNI SATOVI U INTERNET TRGOVINI

Analogni uklopni satovi

Izvedeni kao dnevni uklopni satovi sa i bez rezervnog napajanja. Podešavanje uklopnih satova pomoću krilaca osigurava lako očitavanje podešenog vremena.

ANALOGNI UKLOPNI SATOVI U INTERNET TRGOVINI

Svjetlosne sklopke (luksomati)

 

Kod luksomata Schrack u ponudi ima tri izvedbe:

  • Za ugradnju na zid sa integriranim senzorom osvjetljenja 
  • Za ugradnju u razdjelnik sa vanjskim senzorom 
  • Digitalna sklopka sa integriranim uklopnim satom i vanjskim senzorom 

LUKSOMATI U INTERNET TRGOVINI

Uklopni satovi sa ASTRO funkcijom

Ova funkcija omogućuje da odabirom između ponuđenih zemalja odnosno gradova uklopni sat automatski namješta vremensku zonu i vrijeme izlaska/zalaska sunca. Osobito je primjenjiva kod upravljanja javnom rasvjetom ali i u mnogim drugim zahtjevima.

ASTRO UKLOPNI SATOVI U INTERNET TRGOVINI

Preuzmi katalog (na njemačkom)