Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
  • Sigurnosna rasvjeta, UPS & CO senzori

UPS - Besprekidna napajanja
UPS - Besprekidna napajanja

Zašto imamo različite cjenovne klase UPS-ova, iako UPS-ovi imaju iste performanse?

Sigurnosne svjetiljke
Sigurnosne svjetiljke

Sigurnosna rasvjeta namijenjena je sigurnom napuštanju/evakuaciji objekta ili njegovog ugroženog dijela, sprječavanju panike

WirelessControl
WirelessControl

S novim WirelessControl sustavom praćenje i nadzor cijelog sustava je dječja igra! Sve što je potrebno je 230V AC.