Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
  • Sigurnosne svjetiljke

    Sigurnosna rasvjeta namjenjena je sigurnom napuštanju/evakuaciji građevine ili njenog ugroženog dijela, sprječavanju panike te obavljanju radnih
    postupaka sa ciljem otklanjanja mogućih nesreća.

Sigurnosna rasvjeta namijenjena je sigurnom napuštanju/evakuaciji objekta ili njegovog ugroženog dijela, sprječavanju panike te obavljanju radnih postupaka sa ciljem otklanjanja mogućih nesreća.

Rasvjeta evakuacijskog puta omogućava siguran izlaz iz ugroženog dijela po evakuacijskom putu i uočavanje sigurnosnih oznaka kao i vatrogasnih uređaja i opreme. Evakuacijski put mora biti označen i osvijetljen sigurnosnom rasvjetom. Evakuacijski put se označava svjetiljkama za označavanje smjera kretanja, koje rade u trajnom spoju (stalno svijetle - i kad ima i kada nestane mrežnog napona) i moraju imati piktrogram (oznaka smjera kretanja). Evakuacijski put (tlo) se osvjetljava sa sigurnosnim svjetiljkama koje rade u pripremnom spoju (svijetle samo pri nestanku mrežnog napona) i bez piktograma su. 

Protupanična rasvjeta sprječava paniku i omogućava dolazak do mjesta odakle se može uočiti evakuacijski put. Postavlja se ako evakuacijski put nije odmah uočljiv, posebno gdje se okuplja više osoba i uvijek u prostorima većim od 60m2.

Svjetiljke s piktogramom

Za označavanje evakuacijskog puta

Svjetiljke bez piktograma

Za osvjetljavanje evakuacijskog puta

Kombinirane svjetiljke

Za označavanje i osvjetljavanje evakuacijskog puta

LED Design K2
LED Design K2

Prikladna za zidnu ili stropnu montažu s jednostranim ili dvostranim usmjeravanjem. Mogućnost odabira: trajni ili pripremni..

LED Design K3
LED Design K3

Prikladna za zidnu ili stropnu montažu s jednostranim ili dvostranim usmjeravanjem. Otvor za svjetlost na dnu svjetiljke...

LED Design K4
LED Design K4

Prikladna za zidnu ili stropnu montažu s jednostranim ili dvostranim usmjeravanjem. Mogućnost zakretanja ploče za 90°

LED Design K5
LED Design K5

Prikladna za zidnu ili stropnu montažu. Mogućnost odabira: trajni ili pripremni način rada.

LED Design KT
LED Design KT

Prikladna za zidnu ili stropnu montažu. Opcija: zidni nosač NLAWM001. Autonomija 3h. Set piktograma u skladu s ISO 7010

WirellessControl Professional
WirellessControl Professional

WirelessControl Professional svjetiljke rade na odobrenoj europskoj frekvenciji od 868MHz.