Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
  • Schrack sklopnici

    Sa sklopnicima iz Schrack Technik-a uključujete Vaš motor sigurno bez ispadanja faza ili preopterećenja – sa Schrack-om ste na sigurnoj strani.

Sklopnici

Posebno  kada se radi o sklopnicima I relejima, čak i među profesionalcima ima pitanja na koja bismo se u ovome članku rado osvrnuli i pronašli odgovor. Poseban je upit kakva je razlika između sklopnika i releja, i kada treba upotrebiti sklopnik odnosno relej. Imamo različite vrste sklopnika: instalacijske sklopnike, pomoćne sklopnike, vakuumske sklopnike, motorne sklopnike i sklopničke kombinacije. Pobliže ćemo govoriti o svim ovim temama I objasniti  po čemu se sklopnici razlikuju i kada se primjenjuje odgovarajući sklopnik.

Katalog Energije & Industrije

Energija i Industrija

Katalog Energija & Industrija - Schrack Technik Vam nudi aktualni katalog u online verziji. Klikom na link ispod pogledajte online verziju.

Online katalog Energija & Industrija

Pojam sklopnik je prvobitno bio naziv za posebno robusne i snažne releje. Sklopnici su elektromagnetske sklopke koje mogu uključivati veća opterećenja od releja,  i koji se zbog visoke postojanosti napona (230V/400V ) koriste za snažne potrošače – ipak se oba koriste u upravljačkom krugu. Sklopnicima se električno daljinski upravlja i imaju 2 uklopna položaja (u normalnom slučaju uključuju se monostabilno).  Za razliku od releja, sklopnik uvijek ima 2 rastavišta za svaki kontakt –ovo prije svega služi za aspekt zaštite i habanja..

 

Pomoćni sklopnici
Pomoćni sklopnici

Pomoćni sklopnici iz Schrack Technik-a kao nadopuna za Vaše glavne sklopnike

Instalacijski sklopnici
Instalacijski sklopnici

Instalacijski sklopnici iz Schrack Technik-a realiziraju automatizaciju procesa

Vakuumski sklopnici – LSD Sklopnici
Vakuumski sklopnici – LSD Sklopnici

Vakuumski sklopnici iz Schrack Technik-a kao alternativa za zračne sklopnike.

Sklopničke kombinacije
Sklopničke kombinacije

Gotove sklopničke kombinacije – odmah spremne za ugradnju sa Schrack Technik-om.

Motorne zaštitne sklopke
Motorne zaštitne sklopke

Zaštitite Vaš elektromotor sa BE motornom zaštitnom sklopkom iz Schrack Technik-a

Bimetalni releji
Bimetalni releji

Toplinski preopteretni (bimetalni) releji za zaštitu vaših motora kod preopterećenja ili ispada faze.

Sastavni dijelovi sklopnika

Sklopnik se sastoji od: kućišta; priključnih stezaljki; pomičnih i nepomičnih kontakata; nosača pomičnih kontakata; jezgre, namota i kotve elektromagneta i povratne opruge.

Razlikujemo  izvedbe sklopnika sa radnim i izvedbe sa pomoćnim kontaktom. Prepoznatljiva je svaka izvedba po brojkama na sklopniku: ukoliko su brojke jednoznamenkaste (1-6) onda se radi o izvedbi sa radnim kontaktima (postavljaju se za sklopke motora ili svjetiljki). Ovi radni kontakti (često se nazivaju i glavni kontakti) počinju uvijek sa znamenkom 1 (jedan). Tako da prvi kontakt ima brojke  1 i  2, drugi kontakt brojke 3 i 4 itd.  Zašto ovakvo numeriranje? Općenito se dovod priključuje uvijek na neravnim krajevima i na ravnim krajevima potrošača. Time se i pri nepreglednim uključivanjima (i godinama kasnije) sačuva pregled.

Ukoliko su brojke dvoznamenkaste (primjerice 13/14) onda se radi o izvedbi sa pomoćnim kontaktom (uključuje se upravljanjem sustava). Ovi pomoćni kontakti (često se nazivaju i upravljački kontakti) sastoje se od rednog  i funkcijskog broja. Prva brojka je kontinuirana (redni broj), druga brojka označava vrstu kontakta (funkcijski broj).

Način djelovanja sklopnika

Na jednom sklopniku se – u milisekundi  - uvijek prvo otvori radni kontakt, a onda  zatvori mirni kontakt. Također treba spomenuti i takozvanu „lučnu komoru“ – njena je uloga da prilikom  uklapanja gasi nastale iskre, odnosno da spriječi nastanak požara.

Održavanje sklopnika

Načelno je kod sklopnika neophodno održavanje kontakata. Kod pomoćnih sklopnika je trošak održavanja u granicama, pošto pomoćni sklopnici ne koriste snagu za uključivanje. Kod radnih sklopnika treba redovito kontrolirati i održavati kontakte (bilo bi idealno i zamijeniti sklopnik), pošto se kontakti s vremenom (ovisi o učestalom uključivanju) pohabaju, i ne mogu više pravilno funkcionirati.