Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
  • Bimetalni releji

    Zaštitite svoje motore od preopterećenja ili ispada faze.
    U kombinaciji s pomoćnim kontaktima pružaju sigurnu
    zaštitu vaših motora.

Bimetalni releji

Instalirajte toplinski preopteretni relej za zaštitu od preopterećenja u glavnom krugu motora.

Pomoćni sklopnici
Pomoćni sklopnici

Pomoćni sklopnici iz Schrack Technik-a kao nadopuna za Vaše glavne sklopnike

Motorne zaštitne sklopke
Motorne zaštitne sklopke

Zaštitite Vaš elektromotor sa BE motornom zaštitnom sklopkom iz Schrack Technik-a

Sklopničke kombinacije
Sklopničke kombinacije

Gotove sklopničke kombinacije – odmah spremne za ugradnju sa Schrack Technik-om.

Bimetalni releji

Bimetalni releji štite motor u slučaju ispada faze ili preopterećenja. Bimetalni relej ne isključuje direktno napajanje. Umjesto toga, on aktivira jedan od nekoliko pomoćnih kontakata koji nakon toga isključuju motor. Većina bimetalnih releja se može montirati direktno na sklopnik. Bimetalni releji imaju tri nožice (pina). U sebi sadrže termički okidač koji je najčešće bimetalni element. Direktno ili indirektno zagrijavanje uzrokuje savijanje bimetala što dovodi do isključenja kontakata. Obzirom da se bimetalni relej neće aktivirati u slučaju kratkog spoja, dodatni osigurač je neophodan za zaštitu od kratkog spoja. Bimetalni relej firme Schrack Technik poseduje dodatnu zaštitu od ispada faze, koji prati napon u sve tri faze. Bimetalni releji firme Schrack Technik mogu se resetirati ručno i automatski. Također posjeduju funkciju testiranja i STOP tipku.

Bimetalni releji u internet trgovini