Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
  • Instalacijski sklopnici

    Automatizacija u iskoraku – instalacijskim sklopnicima iz Schrack Technik-a uključujete i realizirate procese automatizacije bez ispadanja faze ili preopterećenja.

Instalacijski sklopnici

Procesi automatizacije u zgradarstvu  sve više preuzimaju centralnu ulogu.  Sve složenije zadaće  iziskivaju i pri automatizaciji najbolju kvalitetu. Također su proteklih godina i u standardnim  kućanstvima naglo porasli procesi automatizacije, i instalacijski sklopnici su pridobili veći značaj.  Mnogi svjedoci automatizacije u našim kućanskim aparatima pokazuju da su neki još i danas  izolirani. Primjerice u mikrovalnim pećnicama, perilicama rublja i posuđa nalazi se vremenska sklopka, ili ove uređaje možemo uključiti sa vremenskom odgodom. U budućnosti  će biti sve važnije da naši uređaji budu umreženi , i da se u ovisnosti o eksternim parametrima mogu pamteno uključivati.

Pomoćni sklopnici
Pomoćni sklopnici

Pomoćni sklopnici iz Schrack Technik-a kao nadopuna za Vaše glavne sklopnike

Vakuumski sklopnici – LSD Sklopnici
Vakuumski sklopnici – LSD Sklopnici

Vakuumski sklopnici iz Schrack Technik-a kao alternativa za zračne sklopnike.

Motorne zaštitne sklopke
Motorne zaštitne sklopke

Zaštitite Vaš elektromotor sa BE motornom zaštitnom sklopkom iz Schrack Technik-a

Instalacijski sklopnici

Sa instalacijskim sklopnicima se mogu realizirati procesi automatizacije u zgradarstvu (ovisi o različitim parametrima).

Poželjna područja za instalacijske sklopnike: pretežito se koriste u zgradarstvu –uključivanje i upravljanje rasvjetnih uređaja, grijanja, ventilacija, pumpi, toplotnih pumpi  i ostalih zadaća vezanih za automatizaciju zgradarstava.

Da bi smo upotrijebili pravilan instalacijski sklopnik moramo poznavati  pogonsko opterećenje i struje. Osim toga mora se obratiti pozornost na istosmjernu i izmjeničnu struju.

Instalacijski sklopnici iz Schrack Technik-a prema izboru imaju napon svitka od 24V ili 230V (AC). Tipovi sa AC/DC-spulom (bešumni) su dostupni na upit.

Područja primjene:

  • Rasvjetni krugovi
  • Ohmski potrošači
  • Mali trofazni pogoni