Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
  • Motorne zaštitne sklopke

    Sigurno isključenje ručno ili u slučaju kvara sa motornim zaštitnim sklopkama firme Schrack Technik

Motorne zaštitne sklopke serije BE

Skrbite li za brzo isključenje elektromotora za vrijeme kratkog spoja ili ispadanja faza. Ušteda troška i mjesta  zahvaljujući  zaštiti bez rastalnog osigurača motorne zaštitne sklopke. Sigurno isključenje ručno ili u slučaju kvara.

Bimetalni releji
Bimetalni releji

Toplinski preopteretni (bimetalni) releji za zaštitu vaših motora kod preopterećenja ili ispada faze.

Pomoćni sklopnici
Pomoćni sklopnici

Pomoćni sklopnici iz Schrack Technik-a kao nadopuna za Vaše glavne sklopnike

Sklopničke kombinacije
Sklopničke kombinacije

Gotove sklopničke kombinacije – odmah spremne za ugradnju sa Schrack Technik-om.

Motorne zaštitne sklopke

Zaštita za vaš elektromotor: da bi elektromotor zaštitili od termičkog preopterećenja pri mehaničkom preopterećenju koristimo motornu zaštitnu sklopku. Zahvaljujući zaštiti bez rastalnog osigurača, motorna zaštitna sklopka štedi mjesto i trošak.  Isto tako skrbi za brzo isključenje elektromotora u slučaju kratkog spoja. Čak i ako jedan ili dva vanjska vodiča ispadnu,  motorna zaštitna sklopka isključuje motor u periodu jedne milisekunde. One se postavljaju i  kao ručne EIN/AUS-sklopke. Uvijek kada je potrebno ili ako vi to želite,  ili zbog kvara u strujnom krugu, motorna zaštitna sklopka isključuje motor i tako sprječava nastanak velike štete.

Motorne zaštitne sklopke serije BE iz Schrack Technik-a imamo od veličine 00 do veličine 3, i zbog uštede prostora je jednostavna za montažu. BE Motorne zaštitne sklopke su prikladne za jednostavnu montažu na sklopnike. Opsežan pribor upotpunjava smisleno vaš  ormarić za osigurače. Serija BES se može montirati sa pomoćnim kontaktima, dojavnim sklopkama,podnaponskim okidačima, okidačima radne struje i različitom drugom opremom. Za kominiranu montažu u ormariću za osigurače imamo sabirnice, napojne stezaljke i prazne pokrove. Naravno da u Schrack Technik-u  imamo i odgovarajuće plastično kućište ili zaporni uređaj. Motorna zaštitna sklopka iz Schrack Technik-a ne smije nedostajati ni u jednom ormariću za osigurače.