Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
  • Pomoćni sklopnici

    Pomoćni sklopnici iz Schrack Technik-a su perfektna nadopuna za Vaše glavne sklopnike i perfektni za uklopne struje do max. 6A.

Pomoćni sklopnici

Sklopnici su načelno podijeljeni na sklopnike opterećenja /snage (Sklopnici sa visokom rasklopnom snagom) i pomoćne sklopnike. Pa šta je, u konačnici razlika između  jednog  „normalnog“ i pomoćnog sklopnika? 

Instalacijski sklopnici
Instalacijski sklopnici

Instalacijski sklopnici iz Schrack Technik-a realiziraju automatizaciju procesa

Motorne zaštitne sklopke
Motorne zaštitne sklopke

Zaštitite Vaš elektromotor sa BE motornom zaštitnom sklopkom iz Schrack Technik-a

Bimetalni releji
Bimetalni releji

Toplinski preopteretni (bimetalni) releji za zaštitu vaših motora kod preopterećenja ili ispada faze.

Pomoćni sklopnici

Sklopnik opterećenja je u pravilu glavni sklopnik i preko njega se mogu uključivati struje opterećenja do ca. 600A / AC-1. Pomoćni sklopnici su predviđeni uglavnom za uklopne struje do max. 6A. U pomoćne sklopnike ubrajamo i vremenske i sigurnosne releje. Pomoćni sklopnik se u osnovi  ne razlikuje od uobičajenog releja (male snage) – sličnog je oblika kao i  „normalni“ sklopnik,  i kada se koristi u kombinaciji sa nekim drugim sklopnikom dobivamo naziv pomoćni sklopnik za označavanje, jer ne uključuje snagu nego preuzima uključno / upravljačku funkciju - primjerice da uključi upravljački strujni krug (dakle striktno za navođenje sklopnika). Točno zbog ovoga razloga pomoćni sklopnik posjeduje u pravilu samo pomoćne kontakte, a ne glavne kontakte.

U Schrack Technik-u su dostupni 4-polni pomoćni sklopnici – prema izboru elektronički,i li sa visokom rasklopnom snagom.

Područje primjene:

  • Upravljačke namjene
  • Automatizazija