Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
  • Vakuumski sklopnici – LSD Sklopnici

    Schrack Technik sa vakuumskim sklopnicima nudi optimalnu alternativu za zračne sklopnike – posebna situacija zahtjeva i posebne sklopnike.

Vakuumski sklopnici – LSD Sklopnici

Načelno razlikujemo zračne i vakuumske sklopnike. Dok se kod zračnog sklopnika prilikom uklapanja mogu pojaviti iskre, kod vakuumskog sklopnika to nije moguće zahvaljujući načinu izrade. Kod vakuumskog sklopnika se uklopni kontakti nalaze u vakumiranoj rasklopnoj cijevi (razrijeđenoj rasklopnoj cijevi) – tako da stvaranje varnica nije moguće i kontakti ne mogu izgorjeti – praktično imamo beskonačno dug vijek trajanja. 

Sklopničke kombinacije
Sklopničke kombinacije

Gotove sklopničke kombinacije – odmah spremne za ugradnju sa Schrack Technik-om.

Schrack sklopnici
Schrack sklopnici

Sklopnici iz Schrack Technik-a uključuju sigurno i pouzdano Vaš elektomotor

Motorne zaštitne sklopke
Motorne zaštitne sklopke

Zaštitite Vaš elektromotor sa BE motornom zaštitnom sklopkom iz Schrack Technik-a

Saznajte više

Vakuumski sklopnici iz Schrack Technik-a su dostupni u veličinama 6/10/12/14  – upiti za ostale vakuumske sklopnike, možete se obratiti našoj kontakt osobi.

Područje primjene:

  • Potrošači trofazne struje do 1000V pogonskog napona (netrošivi kontakti)