Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
 • Bimetalni sklopnici

  Bimetalni releji firme Schrack Technik posjeduje dodatnu zaštitu od ispada faze, koji prati napon u sve tri faze

Bimetalni releji štite motor u slučaju ispada faze ili preopterećenja. Bimetalni relej ne isključuje direktno napajanje. Umjesto toga, on aktivira jedan od nekoliko pomoćnih kontakata koji nakon toga isključuju motor. Većina bimetalnih releja se može montirati direktno na sklopnik. U sebi sadrže termički okidač koji je najčešće bimetalni element. Direktno ili indirektno zagrijavanje uzrokuje savijanje bimetala što dovodi do isključenja kontakata. Obzirom da se bimetalni relej neće aktivirati u slučaju kratkog spoja, dodatni osigurač je neophodan za zaštitu od kratkog spoja. Bimetalni releji firme Schrack Technik posjeduje dodatnu zaštitu od ispada faze, koji prati napon u sve tri faze. Bimetalni releji mogu se resetirati ručno i automatski, također posjeduju funkciju testiranja i STOP tipku.

Prednosti:

 • Bimetalni relej preopterećenja s nadzorom kvara faze, s mogućnošću izravnog spajanja na sklopnike odgovarajuće veličine
 • Dimenzije bimetalnih releja odgovaraju dimenzijama sklopnika za brzo i jednostavno povezivanje između njih. Uz pomoć adaptera, bimetalni releji se mogu montirati odvojeno
 • Uređaji su opremljeni pomoćnom utičnicom 1 NO + 1 NC, s mogućnošću ručnog i automatskog ponovnog pokretanja (RESET), TEST i STOP funkcijama.
 • Prilikom spajanja, terminali pomoćnog kontakt 14/22 i svitak A2 spojeni su na toplinsku zaštitu radi lakšeg ožičenja

Tehničke informacije:

 • Nazivni radni napon Ue: 690VAC
 • Nazivna struja In: od 0,1A do 175A
 • Temperatura okoline: -25°C do +55°C
 • Temperaturna kompenzacija: kontinuirana
 • Rezidualna greška temperaturne kompenzacije pri T> 40 °C: 0,25% / K
 • U skladu s normama: IEC60947, EN60947

Dimenzije bimetalnih releja odgovaraju dimenzijama sklopnika za brzo i jednostavno povezivanje među njima. Uz pomoć adaptera, bimetalni releji se mogu montirati odvojeno.