Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
  • Sklopničke kombinacije zvijeda-trokut

    Schrack Technik nudi sklopničke kombinacije LTY zvijezda – trokut kombinacije do 22kW.

Prednost sklopničkih kombinacija je da su predožičene i odmah spremne za uporabu dok se pojedinačni sastavni dijelovi savršeno nadograđuju. Schrack Technik nudi sklopničke kombinacije LTY zvijezda – trokut kombinacije do 22kW. Sklopničke kombinacije zvijezda trokut u izvedbama veće snage realiziraju se u „vlastitoj izvedbi“ dobavom potrebnih pojedinačnih komponenti. Molimo da u tom slučaju primjenjujete opšti pribor. Na mrežni sklopnik prigrađeni bimetalni relej mora biti podešen na 0,58 × nazivne struje motora.

Da bi se ograničila struja kod upuštanja asinkronog motora pri uključenju namot se spaja u zvijezdu čime se ostvaruje pokretanje reduciranim naponom ( fazni napon > faza - nula).  Nakon ubrzanja elektromotora kada se  pojavi odgovarajuća elektromotorna sila namot se prespoji u trokut i na njega se dovodi linijski napon (faza – faza), koji omogućava motoru postizanje nazivnog momenta uz nazivno klizanje