Schrack Technik BH d.o.o., Mostar
  • Vremenski i nadzorni releji

    Raspon proizvoda tvrtke Schrack Technik u ovom segmentu savršeno odgovara parametrima koji se prate.

U suvremenim industrijskim postrojenjima upotreba elektromotora nameće se u gotovo svim proizvodnim jedinicama, a nadzire ih jedan ili više sustava nadzora i daljinskog upravljanja. Električni sustav mora se nadzirati i održavati bez problema, s ciljem ograničavanja posljedica neželjenih nesreća. Kako bi se spriječila takva stanja, neophodno je koristiti releje za mjerenje i nadzor.

Oni stalno prate električne i mehaničke vrijednosti i idealno, kada dođe do kvara, oni će intervenirati ili poslati određeni signal upravljačkoj jedinici kako bi spriječili značajna oštećenja sustava.

Raspon proizvoda tvrtke Schrack Technik u ovom segmentu savršeno odgovara parametrima koji se prate.

Naša rješenja uključuju:

  • Relej za nadzor napona - za zaštitu električne opreme i elektromotora s jednofazne ili trofazne električne mreže. Oni prate minimalnu i/ili maksimalnu vrijednost, određeni raspon i asimetriju
  • Relej za nadzor termistora – koriste se za zaštitu motora izravnim mjerenjem stvarne temperature u namotima, preko senzora termistora (jednog ili više) ugrađenog u namote motora ili preko sondi termistora u posebnim otvorima statora
  • Relej za nadzor nivoa - nadziru i kontroliraju razine tekućine u spremnicima s vodom pomoću potopnih sondi
  • Relej za nadzor struje – koristi se za nadzor AC struje u jednofaznim mrežama s podesivim vrijednostima praga napona i fiksnom histerezom.
  • Relej za nadzor faza – nadziru slijed faza, gubitak faze i asimetriju
  • Višenamjenski vremenski releji - za implementaciju složene upravljačke logike, s odgodom uključivanja ili isključivanja, simetričnim ili asimetričnim preklapanjem, odgodom kada upravljački signal ispadne.

Vremenski, mjerni i nadzorni releji serije UR5 i ZR5

Vremenski, mjerni i nadzorni releji serije UR6 i ZR6