Schrack Technik BH d.o.o., Mostar

Kako bi se električni kabeli zaštitili od oštećenja, moraju se pravilno ugraditi. Ugradnja u elektroinstalacijske kanale jedan je od najčešćih načina polaganja kabela i žica u zgradama. Korištenje parapetnih kanala, u komercijalno korištenim sobama i uredima, osobito je čest oblik fleksibilnog usmjeravanja energestskih i mrežnih kabela duž zida.

 

Schrack prednosti

  • Fleksibilno usmjeravanje energetskih i mrežnih kabela duž zida
  • Do 40% brža ugradnja
  • Smanjuje potrebne dijelove do 70%
  • Kutija za ugradnju modula: instalacija bez alata, čvrsto prianjanje samo pritiskom palca
  • Kanalske utičnice: utični priključak bez alata, s povećanom zaštitom od dodira kao standard
  • Precizno i bez napora: jedinstveno uskočenje gornjeg poklopca, čak i ako je baza kanala uvijena na neravnoj površini

Pregled proizvoda

Standardi: DIN EN 50085-1 i DIN EN 50085-2-1